• بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

  بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

  حضور شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک


  ... اطلاعات بیشتر
 • بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

  بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

  حضور شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک


  ... اطلاعات بیشتر
 • بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

  بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

  حضور شرکت مهندسی بین المللی فولادتکنیک


  ... اطلاعات بیشتر
قبلی بعدی

 • پروژه ها در یک نگاه