طراحي و محاسبات شبكه هاي توزيع برق پروژه ها با استفاده از نرم افزارهاي معتبر شامل :           

 1.  محاسبات بار Load Flow Calculation
 2.  محاسبات اتصال كوتاه Short Circuit Calculation 
 3.  محاسبات پايداري Stability Calculation
 4.  محاسبات رله هاي حفاطتي Relay coordination
 5. محاسبات راه اندازی موتورهای الکتریکی Motor Starting Calculation
 6. محاسبات توان راکتیو و خازن گذاری MV   و LV
 7. آناليز شبكه هاي موجود برق ، تشخيص نقاط ضعف و ارائه پيشنهادات فني و رفع مشكلات موجود شبكه برق

 

2 طراحی شبکه تولید انتقال وتوزیع برق  :

 1. طراحي خطوط هوایی وزمینی انتقال انرژي
 2. طراحی پست های 400و230و63و33 کیلوولت
 3. سوئيچ بردهاي فشار متوسط 33و12و6 کیلوولت
 4. طراحي پست‏هاي توزيع و فوق توزيع
 5. طراحي اتاق‏هاي ترانس/برق/تونلهای برق
 6. طراحی سیستم های حفاظت و رله

 

3- طراحی تاسيسات الكتريكي :

 1. طراحي تابلوهاي فشارضعیف اصلی/ فرعي/ توزيع / روشنایی
 2. طراحی تابلوهاي اصلاح ضريب توان و فیلترهای هارمونیکی
 3. طراحي سيستم‏هاي برق اضطراري/ باطری/ دیزل ژنراتور
 4. طراحي سيستم روشنایی- ارتینگ - حفاظت از صاعقه
 5. طراحی سیستم های حفاظت کاتدیک
 6. طراحی سیستم های Heat Tracing  
 7. طراحی شبکه های کابل گذاری