معاونت بازرگاني شركت فولاد تكنيك از سال 1386 در راستاي هدف شركت جهت ورود به عرصه فعاليت‌هاي طرح و ساخت آغاز به فعاليت نمود.