پيرو سوابق اجرايي ، مشاوره و مهندسی این شرکت در صنايع معدني، واحد مهندسي فرآيندهاي صنايع معدني از سال 1394 فعالیت خود را با هدف گسترش فعاليت‌هاي معدني و با رويكرد توسعه فعاليت‌هاي مهندسي، مشاوره و اجرایي در این زمینه آغاز نمود. اهداف سازمانی و شرح وظایف این واحد شامل موارد زير می باشد:

1- ارائه خدمات فني و مهندسي، مشاوره و اجرا در زمينه پروژه‌هاي صنايع معدني.
2- تهيه گزارش‌هاي توجيه فني و اقتصادي جهت طرحهاي معدني و فرآوري مواد معدني
3- شناسايي و بررسي فرآيندهاي معدني و فرآوري مواد معدني
4- رصد تكنولوژيهاي جديد در صنايع معدني
5- ايجاد يك بانك اطلاعاتي علمي – تكنولوژي قوي در حوزه صنايع معدني در شركت
6- جمع‌آوري اطلاعات پيرامون نهادها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي (دانشگاهي) و شناسايي كارشناسان و اساتيد مجرب در داخل و خارج از كشور جهت برقراري ارتباطات علمي و فني و همكاريهاي مشاوره‌اي
7- جمع‌آوري اطلاعات علمي و فني كليه شركتهاي فعال در زمينه صنعت معدن در سراسر دنيا
8- انتقال تكنولوژي‌هاي معدني
9- ايجاد بستر مناسب جهت تحقيقات توسعه‌اي و خدمات مهندسي در شركت
10- تعريف پروژه‌هاي جديد در بهينه‌سازي صنعت معدن كشور و انجام طرحهاي تحقيقاتي
11- ارائه مقالات علمي در سطح داخلي و خارجي