با آغاز به کار بازار فولاد چین پس از تعطیلات هفته نخست اکتبر، روز گذشته قیمت ورق گرم با توجه به پیش بینی افزایش عرضه کاهش یافت. قیمت ورق گرم در نقاط مختلف بین 1.5 تا 3 دلار افت داشته 498 تا 506 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. به گزارش فولاد ایران، انتظار می رود دولت چین محدودیت های تولید اغلب صنایع را کاهش دهد تا از رشد اقتصادی خود اطمینان داشته باشد از این رو برآورد افزایش عرضه فولاد بازار را نگران کاهش قیمت بیشتر کرد. آخرین قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین پس از تعطیلات نیز کمتر از یک دلار رشد داشته حدود 453 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

منبع : www.ifnaa.ir