قیمت انواع ورق فولادی صادراتی سی آی اس با توجه به کمبود تقاضا به روند نزولی ادامه داد. چندین هفته است که تقاضا ضعیف است چرا که در بازار داخلی کشورهای مصرف کننده ورق سی آی اس قیمت فولاد نزولی است. از این رو خریداران عقب نشسته اند تا ببینند قیمت ها تا چه میزان ارزان تر خواهند شد. به گزارش فولاد ایران، متوسط قیمت ورق گرم 400 تا 410 دلار هر تن فوب است در حالی که هفته قبل 405 تا 415 دلار بود. تقاضا در همه بازارها ضعیف است از این رو تداوم افت قیمت دور از انتظار نیست. ورق گرم سی آی اس در ترکیه 425 تا 435 دلار هر تن سی اف آر معادل 405 تا 415 دلار هر تن فوب است و در خاورمیانه و شمال افریقا نیز 405 تا 415 دلار هر تن فوب می باشد.

منبع : www.ifnaa.ir