بازار قراضه وارداتی در ترکیه به تدریج رو به بهبود است. اخیرا قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 حوزه دریای بالتیک در حدود 235 دلارهر تن سی اف آر خریداری شده است و از اواخر سپتامبر تاکنون قیمت قراضه دریای بالتیک در ترکیه تا 12 دلار هر تن رشد داشته است. به گزارش فولاد ایران، این معامله متوسط قیمت قراضه وارداتی را در بازار ترکیه تا 2 دلار بالا برده به 235 دلار هر تن سی اف آر ترکیه رسانده است. هنوز فولادسازان ترک برای حمل نوامبر نیاز به خرید قراضه دارند و انتظار می رود روزهای آتی نیز معاملاتی انجام شود.

منبع : www.ifnaa.ir