قیمت ورق سرد صادراتی چین در ثبات است و نسبت به قبل از تعطیلات اکتبر تغییر نداشته است. جدیدترین قیمت پیشنهادی 495 تا 505 دلار هر تن فوب بوده که حمل نوامبر است. فعالیت بازار کم است و هفته گذشته هنوز برخی پیشنهاد قیمتی پس از تعطیلات نداده بودند. به نظر می رسد قیمت رایج بازار 495 دلار هر تن فوب باشد. به گزارش فولاد ایران، از آنجایی که بازار فولاد چین اخیرا فعالیت کمی داشته موجودی ورق سرد کارخانه ها تا 10 درصد در خلال دو هفته اخیر بالا رفته است. برخی معتقدند ورق سرد صادراتی چین این ماه در ثبات می ماند چرا که انتظار می رود تقاضا بهبود یابد و برنامه های جدید کاهش تولید در راه است.

منبع : www.ifnaa.ir