قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه یک هفته اخیر کاهش یافته ولی تقاضا هنوز در سطح متوسط باقی مانده است. متوسط قیمت میلگرد 497 تا 500 دلار هر تن درب کارخانه است. به گزارش فولاد ایران،علت اصلی تغییر قیمت هم افت ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار است چرا که فولادسازان ترک بخش اعظم مواد اولیه خود را به دلار خریداری می کنند و قیمت گذاری محصولاتشان به لیر است.

منبع : www.ifnaa.ir