در بازار صادرات مقاطع ترکیه، عرضه کننده ها قیمت پیشنهادی را بالا بردند تا افزایش قیمت قراضه را در محصولاتشان اعمال کنند. ولی تقاضا همچنان کم است. میلگرد صادراتی 420 تا 430 دلار هر تن فوب است در حال که هفته قبل 415 تا 420 دلار بود. اخیرا قیمت قراضه وارداتی در ترکیه 268.32 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده در حالی که هفته قبل 264 دلار و اوایل نوامبر 254.8 دلار هر تن سی اف آر بود. به گزارش فولاد ایران، گرچه قیمت قراضه رو به بالاست ولی فولادسازان در ترکیه نمی توانند میلگرد را بالاتر از 420 دلار هر تن فوب بفروشند.

منبع : www.ifnaa.ir