قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین در ثبات نسبی است و در بازار صادرات خریداران منتظر افت قیمت ها هستند. ورق گم در بازار داخلی 525 تا 530 دلار هر تن درب کارخانه است. در بازار صادرات قیمت پیشنهادی ورق گرم 455.39 دلار هر تن فوب شنیده شده که 2.24 دلار رشد روزانه داشت. به گزارش فولاد ایران، ولی خریداران عجله ای در معامله نشان نداده اند و احتمالا منتظر کاهش قیمت هستند.

منبع : www.ifnaa.ir