تولید خودرو در کشور طی ۸ ماه‌سپری شده از سال، روند سینوسی داشته است. در شرایطی که آمار مهر به شهریور افت ۵/ ۱۲درصدی را نشان می‌دهد، شاهد هستیم که آمار تولید آبان‌ماه به نسبت مهر حکایت از رشد تولید ۶/ ۲۷ درصدی دارد. این اتفاق را در ماه‌های دیگر نیز شاهد بودیم. در ماه‌های اردیبهشت و شهریور شاهد رشد تولید به نسبت ماه پیش از آن بودیم، در حالی که در سایر ماه‌ها افت تولید ماهانه تجربه شد. در همه جای دنیا این حرکت سینوسی تا حدود زیادی به بخش تقاضا برمی‌گردد، این در شرایطی است که در ایران افت و خیز تولید می‌تواند صدها دلیل و منطق داشته باشد. با توجه به وضعیت کنونی بازار، مشخص است که تقاضا برای خودرو همچنان بالاست حال آنکه خودروسازان قادر به پاسخگویی به نیاز مشتریان نیستند. اما افت و خیز تولید از یکسو نشان‌دهنده سیاست‌گذاری و فرآیند تصمیم‌سازی در این بخش توسط مسوولان صنعتی است و از سوی دیگر هنر خودروسازان را در تولید با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی به تصویر می‌کشد. حال این سوال مطرح است که پس از آبان‌ماه که با صعود در تولید همراه بوده در باقی ماه‌های مانده به پایان سال خودروسازان چگونه عملکردی خواهند داشت؟ آیا تولید باز هم با افت و خیز همراه خواهد بود؟

منبع : donya-e-eqtesad.com