دوشنبه بعدازظهر شورای اقتصاد در جلسه فوق العاده خود با پرداخت ۶۵۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت برای دوگانه سوز کردن بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار وانت، تاکسی، ون و دیگر مسافربر‌های شخصی موافقت کرد.طبق مصوبه دولت، تمام خودروهای عمومی کشور برای دوگانه سوز شدن کمک بلاعوض می‌گیرند. این مصوبه با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه به تایید رسیده است. همچنین این شورا به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب کرد که برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به سی‌ان‌جی‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودرو‌ها یا کارخانه‌ها پرداخت می‌شود، تضمین و بازپرداخت کند. این مصوبه بیش از یک میلیون و ۴۰۰هزار خودرو را در بر گرفته و کل خودرو‌های تاکسی، وانت، ون و مسافربر شخصی کشور را شامل می‌شود. با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مشخص است که دولت عزم جدی در کاهش میزان مصرف سوخت بنزین و جایگزینی آن با دیگر فرآورده نفتی کشور دارد.هر چند در غیاب محصولات دیزلی و هیبرید در شرایط کنونی چاره‌ای جز بهره برداری بیشتر ازسوخت گاز نیست، اما استفاده از این فرآورده نفتی نیز با توجه به منابع غنی گاز در ایران همیشه مقطعی صورت گرفته است.

منبع : donya-e-eqtesad.com