دو روز گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی در چین در ثبات بوده ولی کاهش خرید ها بازار را نگران افت قیمت در آینده نموده است. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا 88.5 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد و با این که حجم خرید ها افت شدید داشت عرضه کننده ها قیمت را ثابت نگه داشته اند. به گزارش فولاد ایران، افت تقاضا نگرانی از افت قیمت را در آینده نزدیک بیشتر کرده است. بعید است قیمت سنگ آهن در دسامبر در ثبات بماند ولی افت قیمت هم شدید و چشمگیر نخواهد بود. کاهش خرید در بنادر چین نیز قیمت سنگ آهن موجود در بنادر را تا 2 دلار پایین آورده است.

منبع : www.ifnaa.ir