روزهای گذشته معامله جدیدی در بازار واردات قراضه ترکیه نهایی نشده است ولی انتظار می رود قیمت نهایی معاملات بعدی بالاتر برود. آخرین قیمت پیشنهادی عرضه کنندگان امریکایی برای قراضه سنگین 20-80 تا 290 دلار هر تن سی اف آر نیز رسیده است. فروشنده ها بر قیمت های بالای خود پافشاری دارند. قراضه سنگین رومانی نیز 275 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است. ظاهرا همه به تدریج در حال بالاتر بردن قیمت ها هستند. به گزارش فولاد ایران، آخرین متوسط قیمت قراضه سنگین 20-80 در بازار واردات ترکیه 283 تا 285 دلار هر تن سی اف آر ثبت شده و احتمالا روزهای آتی 5 تا 7 دلار دیگر بالا می رود.

منبع : www.ifnaa.ir