رشد قیمت قراضه در بازارهای جهانی، از بازار بیلت سی آی اس حمایت کرده و عرضه کننده ها توانستند قیمت های پیشنهادی را بالا ببرند و در برخی معاملات نیز افزایش قیمت ها اعمال شده است. قیمت پیشنهادی برای بیلت حمل نیمه دوم ژانویه 395 تا 400 دلار هر تن فوب شده که 5 دلار هر تن رشد هفتگی داشت. حجم کمی از بیلت تولید دسامبر روسیه نیز در 410 دلار هر تن فوب موجود است. عرضه کننده ها توانسته اند مشتریان خود را راضی کنند در 395 دلار هر تن فوب معامله را نهایی کنند که 8 دلار از معاملات هفته قبل بالاتر است. به گزارش فولاد ایران، در آسیا بیلت سی آی اس حمل فوریه 435 تا 440 دلار هر تن سی اف آر است که تا 100 هزار تن معامله نهایی شد. در واقع در مقایسه با دور قبل معاملات قیمت در این منطقه تا 20 دلار بالا رفته است.

منبع : www.ifnaa.ir