آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی چین قبل از آغاز تعطیلات سال نو چین کاهش یافته و 557 تا 561 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شده است. قیمت ها افت جزیی حداکثر 3 دلاری داشته است. به گزارش فولاد ایران، در بازار صادرات نیز ورق گرم چین کمتر از یک دلار افت داشته 489 دلار هر تن فوب می باشد. اغلب خریداران معتقدند قیمت منطقی برای ورق گرم چین نباید از 485 دلار بالاتر باشد.

منبع : www.ifnaa.ir