افزایش قیمت های ماه گذشته مقاطع سی آی اس بازار صادرات آن را کساد نمود و افت قیمت قراضه و رکود بازار مقاطع ترکیه فشار بیشتری بر بازار صادرات سی آی اس وارد نموده است ولی تاکنون عرضه کننده ها سعی کردند در مقابل این فشار مقاومت کنند. باتوجه به این که تولیدات فوریه به فروش رفته عرضه کننده های سی آی اس عجله ای در فروش و تخفیف بیشتر ندارند در حالی جو بازارها منفی است. آخرین قیمت مفتول صادراتی سی آی اس 470 دلار هر تن فوب بوده در حالی که یک ماه قبل 455 تا 460 دلار هر تن فوب ثبت شد. به گزارش فولاد ایران، تقاضا در بازار های اصلی ضعیف است به ویژه غرب افریقا ولی خرید هایی از اروپا و آسیا اخیرا مشاهده شده است. میلگرد صادراتی سی آی اس نیز 5 دلار در یک ماه اخیر بالا رفته 450 دلار هر تن فوب دریای سیاه می باشد که حمل ماه مارس است البته سر معامله تخفیف هم داده می شود.

منبع : www.ifnaa.ir