هفته گذشته قیمت قراضه سنگین کلاس 2 صادراتی ژاپن کاهش داشت در حالی که مزایده صادراتی اخیر بهبودهایی را در قیمت ها مشاهده کرده بود. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 2 حدود 232 دلار هرتن فوب ژاپن ثبت شد که 5 دلار ارزان تر شد. کره ای ها در بازار ژاپن فعال بودند و خریدهایی داشتند. در تایوان هم قراضه ژاپن 273 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. کمبود تقاضا عرضه کننده ها را واداشت تخفیف بیشتر بدهند. اغلب خریداران قیمت های بالا را نپذیرفتند و درخواست خرید نمی دادند. به گزارش فولاد ایران، متوسط قیمت قراضه وارداتی در شرق آسیا 299 دلار هر تن سی اف آر برای قراضه سنگین 20-80 می باشد.

منبع : www.ifnaa.ir