«کاهش» قیمت خودرو، این روزها تبدیل به کلیدواژه مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین برخی از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور شده است. هرچند در اظهار نظر‌های مختلف پروژه «کاهش» قیمت همراه با شروط و الزاماتی خاص تعریف می‌شود، اما با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی صنعت خودرو این امر تا حدودی خارج از منطق خودروسازی به نظر می‌رسد. در این زمینه برخی از کارشناسان، کاهش قیمت خودرو آن هم در شرایط کنونی را شعار درمانی در خودروسازی کشور تعبیر می‌کنند و برخی دیگر این امر را قابل تحقق ولی همراه با کاهش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری می‌خوانند. در هر صورت آنچه مشخص است قیمت محصولات خودروسازان تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از سال قبل روند افزایشی به خود گرفت. اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و سخت‌تر شدن تامین قطعات از منابع خارجی را می‌توان به‌عنوان عوامل خارجی اثرگذار روی قیمت خودرو معرفی کرد. حال به سراغ عوامل داخلی که نمودار تولید خودرو را نزولی کرده، می‌رویم. اولین عامل در این زمینه قیمت‌گذاری دستوری خوانده می‌شود. دیکته قیمت از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو به شرکت‌های خودروساز در شرایطی که منطبق با هزینه‌های تولید در این شرکت‌ها نیست، سبب تولید با ضرر خودروسازان و به دنبال آن عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها شده است.

منبع : donya-e-eqtesad.com