با این که انتظار می رفت فعالیت بازار قراضه در ترکیه این هفته بهتر شود ولی ثبات فعالیت بازار قیمت ها را نیز بدون تغییر نگه داشته است. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و 2 خلوص 20-80 حدود 275 دلار هر تن سی اف آر و بدون تغییر مانده است. هر دو سوی بازار چه عرضه چه تقاضا در سکوت هستند. به گزارش فولاد ایران، قیمت های مورد نظر عرضه کننده ها 280 تا 285 دلار و قیمت درخواستی خریداران 270 دلار یا کمتر است. با توجه به این که بازار مقاطع ترکیه شرایط مطلوبی ندارد احتمالا این مقاومت خریداران قراضه ادامه خواهد داشت.

منبع : www.ifnaa.ir