قیمت بیلت و میلگرد در امارات در ثبات است و تقاضا هنوز پایین می باشد. بیلت وارداتی 450 تا 460 دلار هر تن با کرایه حمل می باشد که ثابت مانده و این هفته معامله ای نهایی نشده است. خریداران 440 تا 445 دلار را قیمت مورد قبول بازار می دانند. اغلب نوردکاران اماراتی موجودی کافی دارند و بعید به نظر می رسد به این زودی خرید ها افزایش یابد. به گزارش فولاد ایران، میلگرد وارداتی نیز 485 تا 487 دلار هر تن سی اف آر امارات است که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. عمان در 485 تا 487 دلار پیشنهاد داده ولی معامله مهمی نهایی نشده است.

منبع : www.ifnaa.ir