آخرین قیمت قراضه وارداتی سنگین کلاس 1 و 2 در ترکیه 239 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که تغییری نداشت. خریداران قراضه در ترکیه اظهار داشتند ظاهرا امکان خرید قراضه سنگین امریکا در کمتر از 240 دلار هر تن سی اف آر نیست.به گزارش فولاد ایران، عرضه کنندگان امریکایی به رشد قیمت های داخلی خود امیدوارند از این رو حاضر به فروش قراضه به ترکیه در قیمت های پایین نیستند.

منبع : www.ifnaa.ir