کووید 19 بر صنعت معدن سرتاسر جهان تأثیر گذاشته چرا که دولت ها مجبور به تعطیلی کسب و کار و قرنطینه شده اند و شرکت های معدنی زیادی عملیات حفاری را متوقف کرده اند زیرا کارگران و پیمانکاران به دلیل محدودیت ها نمی توانند در محل کار حاضر شوند.طبق آمار آخرین تحلیل ها نشان می دهد تاثیر تعطیلی معادن بیشترین آسیب را به معادن افریقا و قاره امریکا وارد نموده است.به گزارش فولاد ایران، در افریقای جنوبی 54 معدن تا هفته گذشته تعطیل شد، امریکا 42 معدن، مکزیک و کانادا هم 29 و 28 معدن خود را تعطیل نمودند. در مجموع تولید 260 معدن در 33 کشور از اوایل ماه مارس تا کنون مختل شده است.در این بین ماده معدنی که بیشترین آسیب را در تولید سالانه خود از این تعطیلی ها دیده اورانیوم است که حدود 12 درصد کاهش سالانه خواهد داشت و 21 معدن آن تحت تاثیر واقع شده است. همچنین تعطیلی 12 معدن پلاتین 3.3 درصد تولید و تعطیلی 100 معدن نقره تنها 2.4 درصد تولید سالانه آن را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال تحلیلگران معتقدند هنوز خیلی زود است در باره همگی اثرات پاندمی کویید 19 بر عرضه کومودیتی ها نظر جامعی داده شود.

منبع : www.ifnaa.ir