در بازار مقاطع سی آی اس تقاضا در سطح متوسط است و به عرضه کننده های مفتول اجازه داده قیمت ها را ثابت نگه دارند. سه هفته اخیر قیمت میلگرد سی آی اس نیز کمی رشد داشته و رونق بازار قراضه و بیلت در هفته های اخیر به آن ها کمک نمود.به گزارش فولاد ایران، مفتول صادراتی سی آی اس 400 تا 410 دلار هر تن فوب دریای سیاه است در حالی که سه هفته قبل 395 تا 415 دلار بود. تقاضا در سطح متوسط است و بیشتر در خاور میانه دیده می شود. میلگرد اوکراین هم 375 تا 385 دلار هر تن فوب دریای سیاه است که برای حمل ژوئن تا جولای می باشد در حالی که پیش از این 370 تا 380 دلار بود. در خاور میانه تقاضا کمی بهتر شده ولی خریدی صورت نگرفته است. میلگرد بلاروس هم 370 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

منبع : www.ifnaa.ir