1. سازه های فلزی و تجهیزات احیاء مستقیم بردسیر
 2. سازه های فلزی و تجهیزات احیاء مستقیم نی ریز
 3. سازه فلزی سالن نورد ابر کوه
 4. سازه فلزی و تجهیزات گندله سازی سیرجان
 5. سازه فلزی و تجهیزات انتقال گندله سازی گل گهر
 6. سازه فلزی و تجهیزات جایگزینی میکسر های گل گهر
 7. تجهیزات کوره بدون زنگ ذوب آهن اصفهان
 8. سازه فلزی و تجهیزات نورد ازنا
 9. سازه فلزی سالن فولاد سازی نی ریز
 10. سازه فلزی و تجهیزات آبرسانی فولاد مبارکه
 11. سازه فلزی و تجهیزات تکمیلی احیاء مستقیم بافق
 12. بدنه کوره و کولر خنک کننده نسوز آذر
 13. تجهیزات نورد کاسان
 14. سازه و تجهیزات ایستگاه آبرسانی کاشان
 15. سازه و ساپورت ها و نوار نقاله خردایش مس سر چشمه
 16. سازه و تجهیزات فولادسازی زرند
 17. سازه سالن نورد صبا فولاد زاگرس