رديف شرح پروژه كارفرما محل جغرافيايي
(استان)
وضعيت تعداد ورودي خروجي سيستم كنترل نوع قرارداد
1 سيستم كنترل ESD-DCS نمك زدايي گچساران 3 شركت مناطق نفت خيز جنوب كهكيلويه بويراحمد دردست اجرا 2300 مهندسي ، تامين ، اجرا
2 نصب سيستم برق و اتوماسيون نورد مجتمع آهن وفولاد بافق يزد اتمام یافته 2500 اجرا
3 اتوماسيون احيا مستقيم ني ريز شركت ملي فولاد ايران فارس در دست اجرا 4500 مهندسي ، تامين ، اجرا
4 خدمات مهندسی تامین تجهیزات و اجرای سیستم اتوماسیون واحد نورد سرد مبارکه مجتمع فولاد مباركه اصفهان اتمام یافته 1500+1300=2800 مهندسي ،تامين ، اجرا
5 اتوماسيون طرح قائم 2 DMT اصفهان اتمام یافته 4000 مهندسي ، تامين ، اجرا
6 مدرنيزاسيون كوره بلند 2 ذوب‌آهن اصفهان اصفهان اتمام یافته 5500 مهندسي ، تامين ، اجرا
7 مدرنیزاسیون سیستم های کنترل کوره های پاتیلی در ناحیه فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان اتمام یافته 5400 مهندسي ، تامين ، اجرا
8 مدرنیزاسیون اتوماسیون فولاد آلیاژی اصفهان فولاد آلیاژی اصفهان اصفهان اتمام یافته 1200 مهندسي ، تامين ، اجرا
9 اتوماسيون آبرساني طرح توسعه سبا ذوب‌آهن اصفهان اصفهان اتمام یافته 2200 مهندسي ، تامين ، اجرا
10 اتوماسيون ذوب‌آهن ميبد فولاد ميبد يزد اتمام یافته 4500 مهندسي ، تامين ، اجرا
11 تهيه و نصب نرم افزار اتوماسيوني ذوب آهن غرب مجتمع صنايع قائم رضا همدان اتمام یافته 1500 مهندسي ، اجرا
12 نصب سيستم BTS موبايل شركت اريكسون هرمزگان،كرمان،يزد،سيستان و بلوچستان،اصفهان اتمام یافته - مهندسي ، اجرا
13 اتوماسيون برجهاي خنك‌كننده جديد DMT اصفهان اتمام یافته 800 مهندسي ، تامين ، اجرا
14 اتوماسيون احيا مستقيم بردسير فولاد سيرجان ايرانيان كرمان اتمام یافته 4500 مهندسي ، تامين ، اجرا
15 نصب سيستم برق و اتوماسيون نورد صبا فولاد زاگرس چهارمحال وبختياري اتمام یافته 2000 اجرا