رديف

شرح پروژه

كارفرما

ملاحظات

 1.  

خدمات نظارت کارگاهی بر نصب اسکلت فلزی و پوشش انبار شمش،پمپ خانه، کمپرسورخانه و پل انتقال لوله

شرکت فولاد سپید فرآب کویر

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فنی آسانسور

از سال 84 تاکنون

اتمام یافته

 1.  

خدمات بازرسی فنی ماشین آلات خط تولید نمک تصفیه شرکت دیاکو نمک غرب

شرکت دیاکو نمک غرب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني خارج و بازرسي كالاي كارخانه فولاد زرند(كوره بلند ، آگلومراسيون و فولادسازي) با ظرفيت 5/1 ميليون تن در سال

فولاد زرند ايرانيان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني و كالاي تجهيزات برقي و مكانيكي نورد

شركت توليد آهن لرستان نوين

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني فولاد اردكان

فولاد اردكان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سورويانس داخلي

رايان سيم سپاهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني تجهيزات طرح فولاد كرمان

شركت فولاد كرمان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني و كالاي بازسازي باطريهاي كك شماره 1 ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني تجهيزات كارخانه سيم تنيده سپاهان

شركت سيم تنيده سپاهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرثقيل هاي سقفي مجتمع فولاد آلياژي اصفهان

فولاد آلياژي اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني تجهيزات طرح توازن سيالات فولاد خوزستان

شركت فولاد خوزستان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي شركت مس سرچشمه كرمان

مس سرچشمه كرمان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي تجهيزات ذوب آهن غرب كشور

شركت ذوب آهن غرب كشور

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولادكوير(الويت 2 شركت صاحب فنون قراردادشماره 1)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولادكوير(پيمانكار :شركت ابتكار قرارداد شماره 2)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني پروژه ورق خودروچهارمحال و بختياري

ورق خوردو چهارمحال بختياري

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولاد كوير(تيرهاي حمال جرثقيل)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولادكوير (پيمانكار:شركت شايان صنعت قرارداد شمار ه 4)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولاد كوير (پيمانكار:شركت شايان صنعت قرارداد شماره 1)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (ووكسي چين)

مهرآراد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (شركت چيني )(2)

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولادكوير (پيمانكار:شركت ابتكار قرارداد شماره 1)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سورويانس خارجي

شركت فولاد ميبد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (ايراسكو)

ايريتك

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (اطلس كوپكو)

مرآت پولاد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سوروسانس خارجي متفرقه (شركت هلندي)

مرآت پولاد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولادكوير(پيمانكارشركت ابتكار قراردادشماره 4)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه خارجي درايتاليا

ايكا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس خارجي (يك شركت آلماني)

بانك تجارت

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس داخل(چكش)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي (اخگر)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (اطلس كوپكوبلژيك)

مرآت پولاد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه خارجي درامارات

ره پلسازپيشه

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولاد كوير (پيمانكار شركت شايان صنعت قرارداد شماره 3)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس داخلي (ماشين آلات راهسازي حمد)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس خارجي (يك شركت ايتاليايي)

بانك تجارت

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سورويانس داخلي (شن وماسه فرخ شهر)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني و كالاي فولادكوير(پيمانكار:شركت شايان صنعت قرارداد شماره 2)

فولادكوير

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سورويانس داخلي

آسياگستر

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس داخلي

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس داخلي (سيم وكابل توانا)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (ترموالكترواتريش)

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي فولادكوير (پيمانكار شركت ابتكار قرارداد شماره 3)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس داخلي (خليج فارس كوماتسو)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سوريانس داخلي (سلسله)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سورويانس خارجي

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سورويانس داخلي(هنرصنعت)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاداخلي (نام پيمانكار :زارع جوشقاني)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (ووكسي چين)-خريدوالو

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سوريانس صادراتي متفرقه(شركت شفيق)

بانك تجارت

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه سورويانس داخلي(سيم وكابل توانا)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه(شانگهاي ك.وي.سي)

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاداخلي (نام پيمانكار:كسري آبدانان)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (ووكسي چين)خريدلوله سيم لس

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس صادراتي متفرقه قرارداد دوم(شركت شفيق)

بانك تجارت

اتمام یافته

 1.  

بازرسي متفرقه خارجي درايتاليا

ايكا (ايريتك)

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني5000 تن مواد اوليه فروسيليسي شركت ايريتك در كشور چين

شركت ايريتك

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني انواع كابل شركت ايريتك در كشور ايتاليا

شركت ايراسكو

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني تجهيزات رول بيرينگ شركت ايريتك در كره جنوبي

شركت ايريتك

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني تجهيزات نوارنقاله هاي شركت مرآت پولاد در كشور آلمان

شركت مرآت پولاد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي تجهيزات خريددرايويونيت فولادمباركه

شركت ايريتك

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي شركت ايراسكوبه شماره قرارداد0500/83801618

شركت ايراسكو

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي شركت ايراسكوبه شماره قرارداد0550/83806840

شركت ايراسكو

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالاي شركت ايراسكوبه شماره قرارداد0500/83806857

شركت ايراسكو

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكلاي فولاد كوير(سه دهانه از سالنهايJ,K)

شركت سپيد فراب

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكالابارگيري ازبندربمبئي وشهربنگلورهندوستان به وزن تقريبي 1600تن

شركت سيمان قره باغ

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني وكنترل كيفيت پالتها,رولهاي پلاستيكي,كيسه هاي دولايه,كيسه هاي جامبو بك وشبكه هاي فلزي

شركت ملي صنايع پتروشيمي خوزستان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورویانس متفرقه خارجي تجهیزات برج خنک کننده

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورویانس متفرقه خارجي در كشور تركيه

بانک تجارت

اتمام یافته

 1.  

بازرسی کالای داخل کشور(زرین هلایجان)

بانک صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسی کالای داخل کشور(تولیدی بهمن)

بانک صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسی کالای داخل کشور(پوشش ارتوپد)

بانک صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسی کالای داخل کشور(خوراك سازان)

بانک صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلی(ارمغان پلاست محلات)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلی(سازه بتن قائم نقش جهان)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلی(فولاد سازان گابين)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلی(زرين حرير سپاهان)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلی(ايثارگران حديد)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسی سورويانس داخلي متفرقه(ارمغان پلاست محلات)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسی سورويانس داخلي متفرقه(منوچهركريمي دهكردي)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسی سورويانس داخلي متفرقه (سپاهان صنعت ميمه)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي تجهيزات شركت منظومه فولادسپاهان

منظومه فولادسپاهان

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات تراشكاري در شركت ماشين سازي رسالت

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات اعتباراسنادي مربوط به كارگاه  ماشين سازي داوري

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات خريدار آقاي سروري ( فروشنده تراشكاري حقيقت نو )

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور(پرتوالكتريك(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات شركت سپهر پلاستيك

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات اعتباراسنادي مربوط به شركت دربافت حرير

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

صدور گزارش بازرسي تجهيزات شركت دربافت به بانك صنعت و معدن

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات اعتباراسنادي مربوط به شركت سديد گلپايگان

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات اعتباراسنادي مربوط به كارگاه  ماشين سازي طاهري

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

گواهينامه بازرسي تجهيزات خريدار آقاي صادقي ( فروشنده شركت برين ماشين )

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور(پارس لبن(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور(يكتا انديش سازه(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور(نوانديش سپاهان(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور (يماني(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور (ناييني(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور (شرکت فرهود صنعت اصفهان(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور (شرکت سقف مدائن(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور (نظری(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور (شرکت جویا گستر سپاهان(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي كالاي داخل كشور (سامان ذوب اسپادان(

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه خارجی قطعات باطری کک در کشور چین

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه خارجی (بازرسي لوكوموتيو)

اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلي آرین پلاستیک شلمزار

چهارمحال وبختياري

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلي پارس فوم شهركرد

اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(ايثارگران حديد1)

اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(ايثارگران حديد2)

اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلي(شركت جي فوم رازي)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس متفرقه داخلي(شركت لوله وپروفيل زاكرس)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي(شركت صنعتي سردساز خودرو)

شركت صنعتي سردسازخودرو

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت پاچاتاسرتنگ)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت جوياگستر)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي (شركت فولادسازان گابين)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي (شركت اسپاداپليمر)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت پلي فوم شهركرد)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(آقاي منوچهركريمي پور)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت آلومينيوم كوهرنگ زاكرس)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت جهان بين مكمل)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت صنايع چدن اصفهان)

بانك صنعت ومعدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت ميلادحديد پارسيان)

اداره استاندارد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت ميلادحديد پارسيان2)

اداره استاندارد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت ميلادحديد پارسيان3)

اداره استاندارد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني و كالاي تجهيزات پروژه كك سازي توازن در كشور اكراين

شركت ايريتك

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني و كالاي تجهيزات پروژه نيروگاه توازن دركشورچين,سوئدوفرانسه

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

شرکت چینی Ladle carبازرسي فنی و کالای

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

 بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (اكراين( Cocks

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي(آتي سازقطعه سپاهان)

فني ساز قطعه سپاهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت ساران صنعت بهاران)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت صنايع چدن اصفهان)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت سنگين صنعت كوهپايه)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت كمك فلزي‌سازي زاگرس)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت صنايع چدن اصفهان)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه( آقاي قلي پور شهركي)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت سفيد گچ چهارمحال)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت سفيد گچ چهارمحال)

بانك صنعت و معدن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي( بازرسي تجهيزات و ماشين آلات نورد سرد)

سعيد حسين نژاد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت هفت سنگ سازه غرب)

شركت هفت سنگ سازه غرب

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت آرتين پلاست زاگرس)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت لعاب گستر)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(شركت شهاب شيشه اصفهان)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي متفرقه(آقاي آرش موگويي)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه (مجتمع صنايع قائم رضا  )

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام يافته

 1.  

بازرسي فني جرثقيل هاي سقفي (آتي ساز قطعه)

شركت آتي ساز قطعه

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي متفرقه (شركت شهاب شيشه اصفهان) مرحله دوم بازرسي

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي(شركت نماسكوت گلستان)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي (شركت راه وساختمان كوهسار)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي

شركت رمزينه ساز آسايش (خذال)

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي (بازرسي كمپرسور)

شركت  پلنت كانستركشن كيش ( PCK )

(كنسرسيوم با ايريتك و پروژه قائنات )

اتمام يافته

 1.  

بازرسي تجهيزات و ماشين آلات شيشه دوجداره1(بازرسي سورويانس داخلي)

تعاوني 3533 صنايع شيشه دو جداره رئوف

اتمام يافته

 1.  

بازرسي تجهيزات و ماشين آلات شيشه دوجداره2(بازرسي سورويانس داخلي)

تعاوني 3533 صنايع شيشه دو جداره رئوف

اتمام يافته

 1.  

بازرسي تجهيزات و ماشين آلات شيشه-شهاب شيشه اصفهان(بازرسي سورويانس داخلي)

شهاب شيشه اصفهان-مرحله سوم بازرسي

اتمام يافته

 1.  

بازرسي تجهيزات جانبي خط نورد سرد (بازرسي سورويانس خارجي)

فولاد غرب آسيا

اتمام يافته

 1.  

بازرسي متريال نسوز1(بازرسي سورويانس خارجي)

تاتا

اتمام يافته

 1.  

بازرسي متريال نسوز2(بازرسي سورويانس خارجي)

تاتا

اتمام يافته

 1.  

خط توليد نان هاي صنعتي(بازرسي سورويانس خارجي)

گلجو نقش جهان

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي(شركت نماسكوت گلستان)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

موافقتنامه بازرسي سورويانس داخلي (شركت راه وساختمان كوهسار)

بانك صنعت و معدن

اتمام يافته

 1.  

بازرسي آسانسور داخلي متفرقه(تعاوني مسكن فرهنگيان) مرحله دوم

تعاوني مسكن فرهنگيان

اتمام يافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي(صنايع هفتم تير)

وزارت دفاع -صنايع هفتم تير

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي

سعيد حسين نژاد

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي

نيرو خطوط زاگرس

اتمام يافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سيمان(سيمان اردستان)

سيمان اردستان

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي

شركت سيمان سرند ميمه

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي

لعاب گستر زاگرس

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي

دلوار عمران چهار برج

اتمام يافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي

صنايع چدن اصفهان

اتمام يافته

 1.  

بازرسي تائيد نمونه (ايران كد)

شركت ديرگداز آذر

اتمام يافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي

بهسازان غلطك فولاد

اتمام يافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي(شركت قند نقش جهان)

شركت قند نقش جهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه(شركت ايريتك)

ايراسكو(ايريتك)

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي متفرقه(شركت صنايع ورقهاي گالوانيزه تاراز

شركت صنايع ورقهاي گالوانيزه

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي

ورق خودرو چهارمحال

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي

كولرهوايي آبان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرتقيل هاي سقفي

آتي قطعه سپاهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي

شركت كاشي ارم اردكان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي

شركت سازه سبك آراد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي

شركت صبافولاد زاگرس

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي مجتمع صنايع قائم رضا-بازرسي تسمه

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي مجتمع صنايع قائم رضا- بازرسي ولو

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي مجتمع صنايع قائم رضا- بازرسي كرين

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي مجتمع صنايع قائم رضا- لوله هاي تيتانيوم

مجتمع صنايع قائم رضا

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي ذوب آهن اصفهان- بازرسي متريال نسوز

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي تاتا/ذوب آهن –بازرسي متريال نسوز

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي ذوب آهن اصفهان- بازرسي باطري هاي نسوز

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي دانيلي/ذوب آهن- بازرسي تجهيرات CCM

ذوب آهن اصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت ايريتك-  ايراسكو- فولادسازي قائنات

(شركت ايريتك) ايراسكو

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت كاشي ارم اردكان- خط كامل توليد كاشي

شركت كاشي ارم اردكان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت كاشي برج اردكان- خط كامل توليد كاشي

شركت كاشي برج اردكان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت سازه سبك آراد-تجهيزات  توليد مصالح ساختمان

شركت سازه سبك آراد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت صبافولاد زاگرس- بازرسي تجهيرات خط نورد

شركت صبافولاد زاگرس

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت كاشي ارس بروجن- مواد اوليه و پودر سراميكي كاشي در مقصد

شركت كاشي ارس بروجن

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت  كوهرنگ غلتك پارس- بازرسي تجهيزات

شركت  كوهرنگ غلتك پارس

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت  پارت صفحه- بازرسي تجهيزات

شركت  كوهرنگ غلتك پارس

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت خورشيد شمال سپاهان-بازرسي تجهيزات

شركت  پارت صفحه

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي بازرگاني مسعود نوري- بازرسي تجهيزات

بازرگاني مسعود نوري

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت زرسيم- بازرسي مس كاتد

شركت زرسيم

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت  مس قائم- بازرسي مس كاتد

شركت  مس قائم

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت  الكترونيك خودرو شرق- بازرسي مس كاتد

شركت  الكترونيك خودرو شرق

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت مسبار كاوه- بازرسي مس كاتد

شركت مسبار كاوه

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت پويا كك سپاهان- بازرسي سولفورموليبدن

شركت پويا كك سپاهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت فولاد سپيد فرآب كوير-بازرسي ورق فولادي

شركت فولاد سپيد فرآب كوير

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي  شركت فولاد سپيد فرآب كوير-بازرسي ورق فولادي

شركت فولاد سپيد فرآب كوير

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت البرز موتور نقش جهان-بازرسي ورق فولادي

شركت البرز موتور نقش جهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت كهندژ يناي ايرانيان بازرسي ورق فولادي

شركت كهندژ يناي ايرانيان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت  توسعه سبزانديش صفه-بازرسي ورق فولادي

شركت  توسعه سبزانديش صفه

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت صدر فولاد-بازرسي ورق فولادي

شركت صدر فولاد

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرثقيلهاي سقفي شركت  كولرهوايي آبان

شركت  كولرهوايي آبان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرثقيلهاي سقفي شركت  آتي قطعه سپاهان

شركت  آتي قطعه سپاهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرثقيلهاي سقفي شركت صنايع هفتم تيراصفهان

صنايع هفتم تيراصفهان

اتمام یافته

 1.  

بازرسي فني جرثقيلهاي سقفي ورق خودرو چهارمحال بختياري

ورق خودرو چهارمحال بختياري

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت داركوب-بازرسي محصولات ساختماني

شركت داركوب

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا فولادمباركه اصفهان

فولادمباركه اصفهان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا تدارك صنعت بهگامان

تدارك صنعت بهگامان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آبزيان نيل فارس

آبزيان نيل فارس

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا فومن شيمي

فومن شيمي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا فولاد البرز غرب

فولاد البرز غرب

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا كيوان صنعت آرتمن

كيوان صنعت آرتمن

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آتراصنعت هخامنش

آتراصنعت هخامنش

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا نفت ستاره خليج

نفت ستاره خليج

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا گرما گستر

گرما گستر

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا دلوار افزار

دلوار افزار

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا بازرگاني رشيديان

بازرگاني رشيديان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا فراهم قالب

فراهم قالب

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا سپاهان سقف

سپاهان سقف

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا پيلاري گستر

پيلاري گستر

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آذر نژاد حسيني

آذر نژاد حسيني

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آواگستر ماندگار

آواگستر ماندگار

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا ترخيص تجارت مريان

ترخيص تجارت مريان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا پترو گاز پارسا

پترو گاز پارسا

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مهدي احمدي

مهدي احمدي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا افسون تجارت آستارا

افسون تجارت آستارا

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا نايب روحي شفق

نايب روحي شفق

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا عادله كهن سال

عادله كهن سال

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا فريده فتح پور

فريده فتح پور

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مل تك

مل تك

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا بازرگاني پرايميكس

بازرگاني پرايميكس

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا گسترش تجارت تاكستان

گسترش تجارت تاكستان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا كارا سازه

كارا سازه

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا ايران ديبا

ايران ديبا

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا بازرگاني آسيا واشر

بازرگاني آسيا واشر

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا ستايش گستر تايماز

ستايش گستر تايماز

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا هومن كالاي آداك

هومن كالاي آداك

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا ايران ياسا

ايران ياسا

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا ميثاق صنعت مركزي (آذر آب)

ميثاق صنعت مركزي (آذر آب)

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا تعاوني ليان نصر پارسيان

تعاوني ليان نصر پارسيان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا طلوع گستران پاييز

طلوع گستران پاييز

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آلتون پرتو

آلتون پرتو

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا گهر روش سيرجان

گهر روش سيرجان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا برق شازند

برق شازند

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا  اروم تلاشگران سهند

اروم تلاشگران سهند

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا نيرو ترانس

نيرو ترانس

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا البرز ابزار

البرز ابزار

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مجتمع فولاد مباركه

مجتمع فولاد مباركه

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا خضر احمدي

خضر احمدي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا وحيد سلمان پور

وحيد سلمان پور

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا سيمان هرمزگان

سيمان هرمزگان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا صفا فولاد سپاهان

صفا فولاد سپاهان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مس قائم

صنايع مس قائم

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مهدي عبادي خطبه سرا

مهدي عبادي خطبه سرا

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا پرتو سرد توان

پرتو سرد توان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا دريا خودرو پارسيان

دريا خودرو پارسيان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا شيشه لرستان

شيشه لرستان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا رنگين پلاست بجنورد

رنگين پلاست بجنورد

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا اصغر سعيد پور

اصغر سعيد پور

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مهر آروين

مهر آروين

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا كيوان صنعت آرتمن

كيوان صنعت آرتمن

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا صنايع رنگ پودري سپنتا توس

صنايع رنگ پودري سپنتا توس

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مادوي

مادوي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا رفيعي راد آريا

رفيعي راد آريا

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا هوايار

هوايار

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا توليدي يدكي موتور ايران

توليدي يدكي موتور ايران

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آذر حسين نژاد

آذر حسين نژاد

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا نوآوران تك ساز صنعت

نوآوران تك ساز صنعت

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا الماس الكترونيك سپاهان

الماس الكترونيك سپاهان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مرزداران كاسپين

الماس الكترونيك سپاهان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا فولاد آلياژي اصفهان

فولاد آلياژي اصفهان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا توران البرز

توران البرز

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا يدالله صفري

يدالله صفري

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا ايران پتك

ايران پتك

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا طلايه داران صنعت فرايند

طلايه داران صنعت فرايند

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا سالار رشيدي

سالار رشيدي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا گلديس كاشي يزد

گلديس كاشي يزد

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آبرسان سازه بسپار زنجان

آبرسان سازه بسپار زنجان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا نهام صنعت

نهام صنعت

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا نهاد تلاش

نهاد تلاش

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا طلوع گستران پاييز

طلوع گستران پاييز

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مهساب سنگ تهران

مهساب سنگ تهران

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آذين مدرن تابان

آذين مدرن تابان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مهدي نظري

مهدي نظري

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا ايران رادياتور

ايران رادياتور

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا پتروشيمي آذربايجان

پتروشيمي آذربايجان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا تيواگستر تدبير

تيواگستر تدبير

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا عزيزه رشيدزاده

عزيزه رشيدزاده

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مجتمع فولاد مباركه

مجتمع فولاد مباركه

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا سپيد كالاي مهر ايرانيان

سپيد كالاي مهر ايرانيان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا مجتمع ذوب و ريخته گري ويان

مجتمع ذوب و ريخته گري ويان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا سهيلا عميدي

سهيلا عميدي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آروين آفاق 1

آروين آفاق 1

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا علي محمدي

علي محمدي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا سپيده كوير كاشان

سپيده كوير كاشان

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا تكوين پنجره

تكوين پنجره

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آمل كربوراندم

آمل كربوراندم

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا محمد شمسي

محمد شمسي

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا آروين آفاق 2

شركت آروين آفاق 2

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا روانسازان جهان فتح

شركت روانسازان جهان فتح

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا شركت دميرصنعت

شركت دميرصنعت

اتمام یافته

 1.  

سيستم تعاملي بازرسي كالا شركت كوهرنگ لاستيك

شركت كوهرنگ لاستيك

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت روانسازان جهان فتح-بازرسي از روغن هاي صنعتي

شركت روانسازان جهان فتح

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت  سيم و كابل كاوه تك- بازرسي مس

شركت سيم و كابل كاوه تك

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس داخلي شركت  آلومينيوم كوهرنگ زاگرس- بازرسي شمش الومينيوم

شركت آلومينيوم كوهرنگ زاگرس

اتمام یافته

 1.  

بازرسي سورويانس خارجي شركت  مبتكران امين- بازرسي فلنج

شركت  مبتكران امين

اتمام یافته

 1.  

خدمات بازرسی حین ساخت

شرکت فولاد سپید فرآب کویر

اتمام یافته

 1.  

ارائه خدمات بازرسي پيش از حمل در خصوص تجهيزات احداث خط نورد 450.000 تن مجتمع فولاد كوير

شرکت فولاد سپید فرآب کویر

اتمام یافته

 1.  

خدمات بازرسي كالاي داخلي – 3عدد قرارداد

شرکت فولاد سپید فرآب کویر

اتمام یافته

 1.  

خدمات نظارت فني ساخت اسكلت فلزي (بازرسي اسكلت فلزي)

شرکت فولاد سپید فرآب کویر

اتمام یافته

 1.  

خدمات بازرسي محصولات فولادي خريداري شده از شركت فولاد خوزستان(3.500.0000 كيلوگرم شمش فولادي )

شرکت فولاد سپید فرآب کویر

اتمام یافته