رديف شرح پروژه كارفرما محل جغرافيايي
(استان)
وضعيت ظرفيت توليد (ساليانه) نوع قرارداد
1 سيستم انتقال مواد گل گهر شركت سنگ آهن گل گهر كرمان دردست اجرا 1ميليون تن گندله مهندسي ،تامين ، اجرا
2 توسعه كارخانه اسيد سولفوريك مجتمع مس سرچشمه شرکت ملی صنایع مس ایران كرمان دردست اجرا 300هزار تن تامين ، اجرا
3 نورد بردسیر شركت جهان فولاد سیرجان کرمان دردست اجرا نیم میلیون تن میلگرد مهندسي ، اجرا
4 واحد آبرساني ريخته گري شماره 5  مجتمع فولاد مباركه مجتمع فولاد مباركه
اصفهان
دردست اجرا

2 ميليون تن تختال در سال

(ظرفیت ماشین ریخته گری)
مهندسي ،تامين ، اجرا
5 فولادسازي  نی ریز شر کت ملی فولاد ایران فارس دردست اجرا 800هزار تن شمش فولادي   مهندسي ،تامين ، اجرا
6 احیاء مستقیم نی ریز شر کت ملی فولاد ایران فارس دردست اجرا 800هزار تن  آهن اسفنجي  مهندسي ،تامين ، اجرا
7 فولاد ازنا مجتمع فولاد ازنا لرستان در دست اجرا ظرفيت 1/9 ميليون تن اسلب و يك واحد نورد به ظرفيت 1/2 ميليون تن ورق مهندسي ،تامين ، اجرا
8 گندله سازي سيرجان شركت فولادسيرجان ايرانيان كرمان دردست اجرا 2.5ميليون تن گندله اجرا
9 مجتمع آهن و فولاد سرمد ابركوه شركت صنايع آهن و فولاد سرمد ابركوه يزد دردست اجرا 450هزارتن انواع ميلگرد و650هزار تن شمش فولادي مهندسين ، اجرا
10 مجتمع آهن و فولاد بافق مجتمع معدني و صنعت آهن و فولاد بافق يزد اتمام یافته 550هزار تن ميلگرد اجرا
11 مجتمع فولاد كوير فاز 2 شركت فولاد سپيد فراب كوير اصفهان اتمام یافته 450هزارتن ميلگرد مهندسي ،تامين ، اجرا
12 مجتمع فولاد كوير شركت فولاد سپيد فراب كوير اصفهان اتمام يافته 400 هزار تن ميلگرد و كلاف مهندسي ، اجرا
13 اجراي عمليات ساختماني ذوب آهن غرب كشور مجتمع صنايع قائم رضا همدان اتمام يافته 77 هزار تن چدن  اجرا
14 صبا فولاد زاگرس شركت صبا فولاد زاگرس چهارمحال وبختياري اتمام يافته 320 هزار تن ميلگرد اجرا
15 احياء مستقيم بردسير شركت فولاد سيرجان ايرانيان كرمان اتمام يافته 1 ميليون تن آهن اسفنجي  مهندسي ،تامين ، اجرا
16 سيستم بدون زنگ كوره بلند 2 ذوب آهن اصفهان شركت ذوب آهن اصفهان اصفهان اتمام يافته 2.2 ميليون تن مهندسي ،تامين ، اجرا