رديف

شرح پروژه

كارفرما

ظرفیت تولید/طرح(سالیانه)

نوع قرارداد

محدوده جغرافیایی

وضعیت

نفت و گاز و پتروشیمی

1

خدمات مهندسي و مديريت تامين كالا،كارهاي ساختماني ، نصب،پيش راه اندازي و راه اندازي پروژه احداث واحد نمكزدائي گچساران 3

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

110هزار بشكه در روز

EPC

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

2

 

طراحي,تهيه,ساخت,و نصب نمگير و قطعات داخلي مخازن ايستگاههاي تقويت فشاروتزريق گاز گچساران1و2و3 بي بي حكيمه 2 رگ سفيد2

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

-

EPC

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

3

احداث واحد جديد ازت COLD BOX

شركت پالايش نفت اصفهان

-

EPC

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

4

خدمات طراحي پايه تفضيلي و تهيه خريد و نصب و راه اندازي سيستم تهويه

شركت پالايش نفت اصفهان

-

EPC

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

5

خريد سيستمهاي DCS& ESDبه همراه قطعات يدكي-پروژه نمك زدايي گچساران 3

شركت بين المللي طراحي و مهندسي صنايع نفت

(oilmico)

-

P

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

6

خدمات مشاوره جهت احداث مخزن نفت نامرغوب واحد نمكزدايي گچساران 2

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

7

خدمات مشاوره جهت مطالعه امکان نصب مخازن جدید بجای لخته گیرهای انگشتی، ایستگاه فشار قوی سیاهمکان

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

8

پروژه طرح احداث ترمينال نفتي

شركت پارس پتروليوم

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

9

مطالعات اوليه جهت پروژه نصب و راه اندازي سيستم تهويه آزمايشگاه شركت پالايش نفت اصفهان

شركت پالايش نفت اصفهان

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

10

خدمات مهندسي و بازرسي احداث كارخانه فنل واستن

شركت پتروشيمي اصفهان

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

11

طراحي و محاسبات 18 دستگاه مخزن ذخيره شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

شركت مهندسي ساخت تجهيزات متك

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

12

خدمات مهندسي طراحي پايه ،تفضيلي و تهيه مدارك خريد تجهيزات و نقشه هاي اجرايي يك واحد توليد حلال هاي نفتي با ظرفيت 100 تن در روز در سايت شركت نفت پايتخت واقع در شهرضا - شهرك صنعتي رازي

شرکت سپاهان پردازش پایتخت

( نفت پایتخت )

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

13

خدمات مشاوره براي مميزي انرژي در ساختمان هاي وزارت نفت

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

14

خدمات مشاوره براي مميزي انرژي در صنايع مس  سه مجتمع صنعت مس كشور

(مس سرچشمه، مس ميدوك، مس سونگون)

شركت بهینه سازی مصرف سوخت

-

E

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته

 

15

خريد و نصب سيستم اعلان و اطفاء حريق در كارخانه گاز و گاز مايع 900 و برق پازنان 2

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

-

PC

کهگیلویه و بویراحمد

اتمام یافته