ورق گالوانیزه چهارمحال بختیاریتاریخ انتشار ۱۳۹۸/۷/۲۴