پروژه ها و فعالیت های گروه امور اداری

  1. خدمات مهندسي تامين و ساخت 2.5 ميليون تن گندله سازي ني ريز

    خدمات مهندسي تامين و ساخت 2.5 ميليون تن گندله سازي ني ريز

    کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز نوع پروژه: EPC وضعیت: در دست اجرا